Eget företag, varför då?

Har du någon gång funderat på att starta eget företag? Det kan finnas flera skäl. Som idrottare eller artist kan det vara smart när man börjar få lite mer stabila inkomster. Har man ett långsiktigt tänk kan det också vara något att falla tillbaka på när den aktiva idrottskarriären är över.

 För den som börjat fundera på att starta eget finns det en del att tänka på.

-Först och främst gäller det att välja företagsform, säger Henrik Bingåker, skattejurist på Swedbank Private Banking. Det finns flera typer som passar för olika ändamål och situationer. För en idrottare eller artist handlar det främst om formerna enskild firma (eller enskild näringsverksamhet) och aktiebolag, AB.

Att starta eget företag kan vara bra av flera anledningar. Men grunden är att man bedriver någon form av näringsverksamhet, alltså man får betalt för något man gör, och det blir inkomster man måste betala skatt för. Det kan till exempel vara tävlingsvinster, sponsorintäkter eller gage för spelningar. 

-För att det ska bli tal om företag och inte hobby måste det finnas ett syfte att gå med vinst och att intäkterna kommer mer varaktigt. Helt enkelt när det börjar bli lite mer professionellt, säger Henrik. Man ska inte heller glömma ”pensionssparande” vid eget företagande. En idrottare har ju ofta en annan inkomstkurva jämfört med vanliga löntagare. Det kan komma mycket pengar under en relativt kort tid när personen är förhållandevis ung. Att hantera dessa pengar smart, genom att exempelvis sätta av till pension och liknande, kan ge en bra grund till en andra karriär.

Att välja företagsform

Så till själva företagsformen – enskild firma eller aktiebolag? Så klart skiljer de sig åt. Den enklaste varianten är enskild firma. Och det är här många väljer att börja. Det kostar heller inte mycket att strata enskild firma, lite registreringsavgifter bara, men ingen större kapitalinsats.

- Enskild firma är framförallt en bra företagsform i uppstartsfasen då verksamheten inte genererar så mycket pengar och man löpande behöver de pengar som man tjänar. Företagsformen passar generellt bra vid ett resultat under brytpunkten för kommunal inkomstskatt, för närvarande cirka 490 000 kronor, säger Henrik.

Aktiebolag kan bli aktuellt om verksamheten börjar ge större inkomster, över brytpunkten. Man ska dock komma ihåg att aktiebolag kräver en egen kapitalinsats om minst 50 000 kronor.

En annan viktig skillnad mellan formerna är att med enskild firma finns det ingen självklar gräns mellan ägaren och företaget. I princip är det samma sak och samma ekonomi. Ägarens personnummer fungerar som organisationsnummer, det innebär att ägaren kan ställas till svars för firmans alla åtaganden, skulder och avtal. I en enskild firma tar ägaren inte ut lön i vanlig bemärkelse, utan inkomsterna är vinsten (intäkter minus kostnader) som uppstår i företaget. Enskild firma tas upp i den årliga personliga självdeklarationen, och företagets resultat påverkar skatten om man till exempel också har inkomster från en anställning.

-Så här är det viktigt att man är disciplinerad och verkligen skiljer på företagets pengar och de privata, framhåller Henrik. Man måste vara noga med att budgetera för företagets inkomster och utgifter så att man till exempel kan betala löpande skatter och andra avgifter.

Aktiebolaget kostar alltså en slant att dra igång. Och är den vanligaste företagsformen när verksamheten växer. Här finns det en klar skiljelinje mellan ägaren (ägarna) och företaget. Ett aktiebolag är en så kallad egen juridisk person, det betyder bland annat att ägaren/ägarna inte är personligt ansvariga för företagets skulder på samma sätt som vid enskild firma. Man ansvarar endast för det kapital man satt in i företaget. Ett aktiebolag får också ett eget organisationsnummer och ingår avtal i ”eget namn”. Den som äger aktiebolag kan välja att ta ut pengar i form av lön eller utdelning. Skatten på dessa utbetalningar kan variera, men lagstiftningen ger här större möjligheter att välja själv.

-Fördelar med aktiebolag, som jag ser det, är möjligheter till lägre skatt vid hög inkomst, klar gräns mot privatekonomin och möjlighet att skjuta upp beskattningen, säger Henrik. På minussidan – möjligen – hamnar lite mer administration, man måste exempelvis göra en årsredovisning. Och att det är dyrare i och med kapitalinsatsen.

Om man ska fakturera (skicka räkningar) för utförda arbeten måste man också registrera företaget för så kallad F-skatt och moms. Det gäller oavsett företagsform.

Det går alltid att ombilda

Så vilken form ska man välja då? Det går inte att svara enkelt på. Man får fundera över vilken situation man har, hur stora inkomsterna är och så vidare. 

-Det är förstås enklast att börja med enskild firma, säger Henrik. Visar det sig sedan efter ett tag att verksamheten växer går det alltid att ombilda en enskild firma till aktiebolag. Det kräver lite jobb, och förstås kapitalinsatsen, men är i övrigt fullt möjligt. 

Glöm inte personliga varumärket!

Att starta och driva företag kan också ha andra aspekter, till exempel om man har planer på att driva någon form av egen verksamhet efter idrottskarriären. Att då redan ”vara igång” kan vara en fördel. 

-En sak som jag tycker är lite extra viktig kanske just för en idrottare eller artist är att tänka på att ”göra rätt för sig” från början om man startar och driver företag, påpekar Henrik. Idag är det personliga varumärket väldigt betydelsefullt, och idrottare och artister blir ofta något av offentliga personer, lokalt, nationellt eller globalt. Att då ha ”lik i garderoben” i form av obetalda skatter eller annat kan inverka negativt på den egna framtiden.

Det är ju inte helt ovanligt att idrottare vistas utomlands under perioder av karriären. 

-Så länge man är skriven i Sverige, betalar svensk skatt och så vidare, kan man ha kvar ett svenskt företag. Det blir lite knepigare om man mer permanent flyttar till ett annat land, säger Henrik. Då tycker jag att man noga ska kolla upp vilka förutsättningar och regler som gäller där, om man vill bedriva näringsverksamhet (företag) i landet.

Tips: Banken kan mycket om att starta och driva företag, och kommer gärna med råd, stöd och fungerar som bollplank. Kolla med din rådgivare!