Vinsterna talar fortsatt för aktier

Aktier fortsätter vara det mest attraktiva tillgångsslaget i Swedbanks investeringsstrategi för september. Det är framförallt den starka vinsttillväxten som talar för aktier. Räntor uppvisar större risker, och för krediter förväntas låg absolut avkastning.

 Det går bra för många företag, vinsterna ökar stadigt och inflationen – även förväntningarna framåt – är låg. Räntehöjningar är antagligen långt borta. Den globala tillväxten håller i sig. Med andra ord – flera faktorer ger stöd för aktier som det mest attraktiva tillgångsslaget att placera i nu. Men kan börsuppgången fortsätta i evighet? Den har ju pågått bra länge nu? Ja, det faktum att vinsterna fortsätter att öka – inte minst gav sommaren väldigt tydliga styrkebesked – gör att Swedbank stärker tron på aktier. Det är också den väg majoriteten av analytiker och bedömare valt, framförallt tack vare att den optimism som företagen kommunicerar också verkar leverera resultat. USA är den marknad som ångar på allra starkast! Medan man kan förhålla sig något mer försiktig, neutral, till svenska aktier samt tillväxtmarknader och Japan. Lämpligt att ligga lite lägre, undervikt, i övriga europeiska aktier. 

God avkastning långt bort för räntor

När det gäller ränteplaceringar uppvisar räntorna både i USA, Sverige och Europa nedåtgående tendens. Låga inflationsförväntningar är en viktig och avgörande faktor. Skillnaden mellan korta och långa räntor har minskat överlag, även det tyder på låg förväntan på stigande inflation. Sammantaget innebär nuläget att några mer påtagliga avkastningsnivåer inte är i sikte. Svenska räntor är dessutom extremt låga, vilket i sin tur kan medföra kapitalförlust! För den som ändå vill ha tillgångsslaget i portföljen rekommenderas korta (i tiden) placeringar.

Investment Grade för krediter

På kreditmarknaden händer heller inte så mycket. Några kreditpremier, framförallt europeiska High Yileld (obligationer med lägre kreditvärdighet) har stigit något, jämfört med de med högre kreditvärdighet, så kallade Investment Grade. Den så kallade kreditspreaden – ränteskillnaden mellan krediter och statsobligationer – har blivit något större inom europeiska krediter, medan det är mer oförändrat för amerikanska. Ökad politisk osäkerhet, höga värderingar, centralbankernas minskning av likviditet samt en mogen konjunktur ligger bakom. Krediter med högre kreditvärdighet bör föredras för den som vill ha tillgångsslaget. Men även här kan låg absolut avkastning förväntas den närmaste tiden.