Ny fond med tre fokus

Swedbank Robur lanserar en ny global aktiefond som får namnet Fokus. Fonden har tre olika investeringsteman: onoterade bolag, avknoppade bolag och ägarledda bolag. Teckningsperioden pågår den 3-28 september.

Det här är en fond för den som är beredd att ta lite större risk, men som då också har goda möjligheter till hög avkastning. 

Fondens inriktning på onoterade bolag medför att man kommer in tidigt i intressanta stadier av företagens utveckling.  Före en eventuell börsintroducering skapas ofta stora värden och förväntningar. Genom att – via fonden – kunna vara med från början kan man vara med på resan. 

Ägarledda bolag har ofta en långsiktig strategi med fokus på tillväxt och lönsamhet, att ägaren själv är aktiv och delaktig i verksamheten bidrar ofta till framgång.

Avknoppade bolag har sin styrka i att kunna koncentrera och fokusera verksamheten på det man är verkligt bra på – kärnverksamheten. De har ofta väl fungerande affärsmodeller men får inte alltid ut full effekt före en avknoppning. 

Fonden investerar globalt, men med huvudsaklig inriktning på Norden. 

Minsta köpbelopp första gången är 100 000 kronor, därefter går det bra att investera valfria belopp. Fonden handlas kvartalsvis. Förvaltningsavgiften ligger på 1,5 procent.

Läs mer om Fokus här