Trygg idrott borde vara självklart

Idrott kan vara härligt, spännande, engagerande - och rent förfärligt för vissa. Tyvärr förekommer mobbning och trakasserier inom idrotten. Liksom förstås inom många andra sammanhang, på arbetsplatser och i skolor. Lika illa, oavsett var.

Riksidrottsförbundet, RF, arbetar aktivt för att motverka alla former av mobbning. Förbundets värdegrund för all idrott säger att man ska verka mot våld, mobbning och trakasserier såväl på som utanför idrottsarenan. All form av mobbing, trakasserier och övergrepp strider mot visionen ”Svensk Idrott - världens bästa” och idrottens fyra värdegrunder: ”Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel”.

Fina ord från RF, men ändå förekommer mobbning. Varför?

Enligt antimobbningsorganisationen Friends uppstår mobbning ofta i grupper där man mår dåligt tillsammans. Det kan bottna i starka normer om hur man ska se ut och bete sig, där man talar illa om varandra, det är brist på tillit och respekt, man försöker hävda sig och liknande. Osäkerhet är många gånger en gemensam nämnare. En annan vanlig anledning är att det saknas starka ledare som sätter gränser för hur man får bete sig.

Gruppen viktig

– Det finns flera perspektiv på mobbning, säger Jessica Pettersson, utbildare på Friends. Individnivå, grupp- och samhällsperspektivet. Vi vill gärna lyfta fram grupperspektivet som viktigt för att komma åt problemen. Finns det till exempel roller inom grupper som påverkar? Finns det ett vi-och dom-tänk? Vi menar att det är viktigt hur föreningen hanterar de här frågorna inom själva organisationen.

Det kan vara olika saker som utlöser mobbning inom idrotten. Dåligt självförtroende hos enskilda kan vara en. Men det kan också handla om andra normer som styr, till exempel att ha ”rätt” utrustning. 

Och vissa miljöer är mer utsatta än andra. Omklädningsrum hör till en sådan. Där är man mer ”naken” i flera bemärkelser.

– När det gäller barn och ungdomar är det vanligare att mobbning uppstår i miljöer där det saknas vuxna, säger Jessica Pettersson. Just omklädningsrum är ett typiskt exempel.

Det kanske viktigaste för att motverka mobbning är, enligt Jessica Petterson, att idrottsföreningarna blir medvetna om frågorna och att styrelse och ordförande verkligen prioriterar arbetet.

– Att ta fram en tydlig värdegrund och handlingsplaner för vad man ska göra om en situation uppstår betyder mycket, säger hon. Och givetvis att kommunicera detta både inom föreningen och till medlemmarna så att alla är medvetna om vad som gäller.

Ledarna är en annan kugge.

– Det är ledarna som är navet i föreningens verksamhet. De har kontakt med ”alla” – medlemmar, styrelse, och om det handlar om barn- och ungdomsverksamhet även föräldrarna. Att ledarna har kunskaper om hur man ska hantera mobbning är ofta avgörande för om man lyckas motverka det, menar Jessica Pettersson.

Det finns hopp

Friends arbetar bland mycket annat med ett program som kallas Trygg idrott. Det innebär att organisationen erbjuder idrottsföreningar olika verktyg som en webbaserad kartläggning för ledare och aktiva, inklusive presentation av resultatet i föreningen. Programmet, som pågår under tre år, innehåller även ledarutbildning och träffar med aktiva.

Varje år delar Friends också ut stipendiet Årets Idrottsförebild, som lyfter fram en person som främjar trygghet och jämlikhet inom ungdomsidrotten.

Organisationen är hoppfull och menar att mobbning går att stoppa med gemensamma krafter. Det handlar om samverkan mellan idrottsföreningar, skola, föräldrar och barn. Engagemang är det viktiga och fokus på sådant som ökar tryggheten. 

– Vi ser att i föreningar där man tar tag i problemen och jobbar aktivt minskar det, säger Jessica Pettersson.

Har du blivit utsatt för mobbning?
Har du sett någon som drabbats?
Eller vet du med dig att du själv mobbat?
Berätta din historia för oss! (Du får vara anonym.)